Czy działka budowlana może stanowić udział własny?

Udziałem własnym są środki finansowe, które zainwestowano lub zamierza się zainwestować na poczet kosztów inwestycji. Dlatego też działka budowlana, na której prowadzona będzie inwestycja stanowi udział własny.

Udziałem własnym mogą być również np.: zaliczki wpłacone na poczet ceny nabycia nieruchomości lub na poczet wykonania robót budowlanych, oszczędności zgromadzone w kasie mieszkaniowej, lokaty bankowe, środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *