Kategoria: Poradnik

Co to jest kredyt samochodowy?

Kredyt samochodowy – przeznaczony jest (jak wskazuje jego nazwa) na zakup nowych lub używanych środków transportu – tak w niektórych bankach mówią o samochodach.

Ponieważ zabezpieczeniem takiego kredytu jest samochód który kupujesz – jest to zazwyczaj tańszy kredyt niż np. kredyt na telewizor w supermarkecie – chociaż nie wszystkie banki widzą różnicę i w niektórych oprocentowanie jest porównywalne. czytaj


Kredyt na kupno samochodu przez Internet

Myślisz, że nie można kupić samochodu przez Internet?

Rzeczywiście, aż do teraz nie było można…
Wielu przeciwników kupowania przez Internet twierdzi, że są pewne towary których w ten sposób kupić się nie da.
Dlatego szczególnie im polecamy poniższy tekst. czytaj


Czy działka budowlana może stanowić udział własny?

Udziałem własnym są środki finansowe, które zainwestowano lub zamierza się zainwestować na poczet kosztów inwestycji. Dlatego też działka budowlana, na której prowadzona będzie inwestycja stanowi udział własny. czytaj


Czy istnieje możliwość powiększenia kredytu o koszty transakcyjne

Powiększenie kredytu o koszty transakcyjne (opłaty notarialne, sądowe itp.) jest to możliwe, gdy po uwzględnieniu kosztów transakcyjnych, całkowita kwota kredytu nie przekroczy wartości rynkowej nieruchomości wynikającej z operatu szacunkowego. czytaj


Czy można uzyskać jednocześnie kredyt na zakup i wykończenie lub remont nieruchomości?

Tak, jest to możliwe. Kredytobiorca musi jedynie przedstawić kosztorys prac wykończeniowych lub remontowych i rozliczyć się z 60% poniesionych na ten cel wydatków.


Co to jest zabezpieczenie przejściowe?

Jest to zabezpieczenie stosowane do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki do Księgi Wieczystej. Wynosi ono jedynie 0,75% w skali roku od kwoty kredytu.


Czy mogę uzyskać Kredyt nie osiągając dochodów?

Jest to możliwe tylko w przypadku, gdy pozostali Współkredytobiorcy osiągają dochody gwarantujące spłatę rat kredytu.


Co to jest karencja?

Karencja oznacza okres zawieszenia spłaty kapitału kredytu. W tym okresie Kredytobiorca spłaca jedynie odsetki.