Karencja oznacza okres zawieszenia spłaty kapitału kredytu. W tym okresie Kredytobiorca spłaca jedynie odsetki.